ASHOKA Fan Deco Earring

Description:

Code No: 216702

WEIGHT: 22.86 GMS
ASHOKA DIAMONDS 28 PCS-11.55 CTS
ROUND DIAMONDS 2 PCS-2.00 CTS
ROUND DIAMONDS 3.84 CTS
PLATINUM

Enquire with us